Scroll to top
maart 2019

Van Museum Helmond aan MAS Antwerpen

maart 2019

Van Museum Helmond aan MAS Antwerpen

AAN: Marieke van Bommel, MAS Antwerpen

VAN: Marianne Splint, Museum Helmond

AAN: Marieke van Bommel, MAS Antwerpen

VAN: Marianne Splint, Museum Helmond

Beste Marieke,
“Heb jij of ken jij inspirerende voorbeelden of mooie succesverhalen? En wil je ze met ons delen?” In februari dit jaar stelde Els Backx-van Aken, voorzitter van het Museum voor Religieuze kunst in Uden, mij deze vraag. Nog voor ik mijn gedachten goed kon ordenen had ik instinctief mijn antwoord al klaar: Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. Met deze brief orden ik die gedachten. Ik zal parallellen trekken tussen Uden, Helmond en Antwerpen en hopelijk gaandeweg vragen van Els beantwoorden. Ook heb ik voor jou weer vragen. Want je museum ken ik, maar hoe ga je te werk?


ALS JE IDENTITEIT
UIT ZOVEEL FACETTEN
BESTAAT IS HET ZAAK
OM KOERS TE HOUDEN.

Museum Helmond heeft een breed profiel. ‘Kasteelschatten van toen, kunstschatten van nu’ vat het wel enigszins samen. Ons vertrekpunt zijn drie bijzondere collecties: Stadshistorie en de kunstverzamelingen Mens & Werk en Moderne & Hedendaagse Kunst. Tentoonstellingen geënt op deze collectiethema’s bepalen ons profiel, net als de twee bijzondere gebouwen waarin we onze bezoekers ontvangen, namelijk de Kunsthal en het Kasteel Helmond. Als je identiteit uit zoveel facetten bestaat is het zaak om koers te houden. Ik ben het met Els eens dat een museum dat het profiel bewaakt en consequent uitdraagt toekomstbestendiger is. Cruciaal voor de identiteit van Museum Helmond is de ligging. Dit museum kan nergens anders gevestigd zijn dan hier, in Helmond.
De identiteit van de stad is ook verweven in het collectieprofiel. Helmond, een oude arbeidersplaats, ontwikkelt zich nu razendsnel tot innovatieve brainport. De no-nonsense mentaliteit blijft overeind, net als de trots. Helmonders mogen dan zelf hun grootste criticasters zijn, maar de liefde, die zit diep. Het is hún stad. Met het eeuwenoude kasteel als een icoon dat verbindt.
Met Helmond als vertrekpunt is onze wereld vervolgens onbegrensd. We slaan een brug met ons eigen rijke verleden en onze identiteit naar de jeugd, talenten en topkunstenaars. Dat zorgt voor ontzettend veel interessants voor iedereen, Helmonder of niet.

‘In het MAS maak je kennis met Antwerpen in de wereld en met de wereld in Antwerpen. Het MAS presenteert expo’s over uiteenlopende onderwerpen. De nadruk ligt op de verbinding tussen stad en wereld.’ Deze visie van het MAS ken ik van jou en dit delen jullie ook op de website. Het inspireert mij. Als bijna geen ander slagen jullie erin om jullie lokale identiteit aantrekkelijk te presenteren. Niet alleen lokaal maar ook internationaal. Van kleine verhalen tot grote lijnen, ze hebben de potentie om iedereen te raken. Kan je me vertellen hoe je dit doet, Marieke? Is het een beleid waar je zorgvuldig op stuurt? Wat vraagt het van jouw team? En nu je alweer enkele jaren aan het hoofd staat van dit fraaie museum: wat zijn de belangrijkste learnings?


VAN KLEINE VERHALEN
TOT GROTE LIJNEN,
ZE HEBBEN DE POTENTIE
OM IEDEREEN TE RAKEN.

Ga er maar eens aan staan, een uitgebreide collectie coherent en met smoel te vermarkten. Marieke, jij pakte die handschoen met succes op. Onze collega in Uden staat aan de vooravond van grootse toekomstplannen. Er is gelukkig een goede basis. Uden beschikt over een prachtige religieuze collectie die zich uitrolt van de middeleeuwen tot het heden. Ook hier is de sense of place van belang. Het museum resideert in een oude abdij vlak bij het centrum van de stad. Dat maakt de directe verbinding met de fysieke omgeving een bepalend element. Rien de Visser van Huis de Drie Dobbelstenen gebruikte in zijn brief zo mooi de term topobiografie: hij roept op om verhalen met plekken te verbinden. Ik zou dit nog verder willen trekken. Vertel inderdaad de verhalen van je museum en ommeland en verbind ze met de wereld en het hier en nu. Natuurlijk is er sprake van verschil in schaalgrootte. Uden en Helmond zijn geen Antwerpen. Maar onze bezoekers zijn dezelfde: allemaal wereldburgers, en de kunsten zijn ons vehikel om afstanden te overbruggen. Om het kleine met het grote te verbinden, ons te helpen de grenzen te vinden, of vooral juist niet. Maar bovenal kan het ons helpen elkaar te zien. En laten we dat binnenkort weer doen.

Met hartelijke groet,
Marianne

Beste Marieke,
“Heb jij of ken jij inspirerende voorbeelden of mooie succesverhalen? En wil je ze met ons delen?” In februari dit jaar stelde Els Backx-van Aken, voorzitter van het Museum voor Religieuze kunst in Uden, mij deze vraag. Nog voor ik mijn gedachten goed kon ordenen had ik instinctief mijn antwoord al klaar: Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. Met deze brief orden ik die gedachten. Ik zal parallellen trekken tussen Uden, Helmond en Antwerpen en hopelijk gaandeweg vragen van Els beantwoorden. Ook heb ik voor jou weer vragen. Want je museum ken ik, maar hoe ga je te werk?


ALS JE IDENTITEIT
UIT ZOVEEL FACETTEN
BESTAAT IS HET ZAAK
OM KOERS TE HOUDEN.

Museum Helmond heeft een breed profiel. ‘Kasteelschatten van toen, kunstschatten van nu’ vat het wel enigszins samen. Ons vertrekpunt zijn drie bijzondere collecties: Stadshistorie en de kunstverzamelingen Mens & Werk en Moderne & Hedendaagse Kunst. Tentoonstellingen geënt op deze collectiethema’s bepalen ons profiel, net als de twee bijzondere gebouwen waarin we onze bezoekers ontvangen, namelijk de Kunsthal en het Kasteel Helmond. Als je identiteit uit zoveel facetten bestaat is het zaak om koers te houden. Ik ben het met Els eens dat een museum dat het profiel bewaakt en consequent uitdraagt toekomstbestendiger is. Cruciaal voor de identiteit van Museum Helmond is de ligging. Dit museum kan nergens anders gevestigd zijn dan hier, in Helmond.
De identiteit van de stad is ook verweven in het collectieprofiel. Helmond, een oude arbeidersplaats, ontwikkelt zich nu razendsnel tot innovatieve brainport. De no-nonsense mentaliteit blijft overeind, net als de trots. Helmonders mogen dan zelf hun grootste criticasters zijn, maar de liefde, die zit diep. Het is hún stad. Met het eeuwenoude kasteel als een icoon dat verbindt.
Met Helmond als vertrekpunt is onze wereld vervolgens onbegrensd. We slaan een brug met ons eigen rijke verleden en onze identiteit naar de jeugd, talenten en topkunstenaars. Dat zorgt voor ontzettend veel interessants voor iedereen, Helmonder of niet.

‘In het MAS maak je kennis met Antwerpen in de wereld en met de wereld in Antwerpen. Het MAS presenteert expo’s over uiteenlopende onderwerpen. De nadruk ligt op de verbinding tussen stad en wereld.’ Deze visie van het MAS ken ik van jou en dit delen jullie ook op de website. Het inspireert mij. Als bijna geen ander slagen jullie erin om jullie lokale identiteit aantrekkelijk te presenteren. Niet alleen lokaal maar ook internationaal. Van kleine verhalen tot grote lijnen, ze hebben de potentie om iedereen te raken. Kan je me vertellen hoe je dit doet, Marieke? Is het een beleid waar je zorgvuldig op stuurt? Wat vraagt het van jouw team? En nu je alweer enkele jaren aan het hoofd staat van dit fraaie museum: wat zijn de belangrijkste learnings?


VAN KLEINE VERHALEN
TOT GROTE LIJNEN,
ZE HEBBEN DE POTENTIE
OM IEDEREEN TE RAKEN.

Ga er maar eens aan staan, een uitgebreide collectie coherent en met smoel te vermarkten. Marieke, jij pakte die handschoen met succes op. Onze collega in Uden staat aan de vooravond van grootse toekomstplannen. Er is gelukkig een goede basis. Uden beschikt over een prachtige religieuze collectie die zich uitrolt van de middeleeuwen tot het heden. Ook hier is de sense of place van belang. Het museum resideert in een oude abdij vlak bij het centrum van de stad. Dat maakt de directe verbinding met de fysieke omgeving een bepalend element. Rien de Visser van Huis de Drie Dobbelstenen gebruikte in zijn brief zo mooi de term topobiografie: hij roept op om verhalen met plekken te verbinden. Ik zou dit nog verder willen trekken. Vertel inderdaad de verhalen van je museum en ommeland en verbind ze met de wereld en het hier en nu. Natuurlijk is er sprake van verschil in schaalgrootte. Uden en Helmond zijn geen Antwerpen. Maar onze bezoekers zijn dezelfde: allemaal wereldburgers, en de kunsten zijn ons vehikel om afstanden te overbruggen. Om het kleine met het grote te verbinden, ons te helpen de grenzen te vinden, of vooral juist niet. Maar bovenal kan het ons helpen elkaar te zien. En laten we dat binnenkort weer doen.

Met hartelijke groet,
Marianne

Top